Cross Approach 5

Look & Feel: Er is een volledig nieuwe inlogpagina en op alle schermen binnen Cross Approach zijn aanpassingen gedaan om de workflow te stroomlijnen. Het dashboard is overzichtelijker en er zijn nieuwe buttons.

Meldingenmodule: Schrijvers kunnen met deze module meldingen en afwijkingen vastleggen in Cross Approach. Deze module kan ook gebruikt worden voor goedkeuringsprocessen. Na het doen van een melding kan een functionaris toegewezen worden en een taak worden aangemaakt. Vervolgens kan de aangewezen functionaris de melding goedkeuren en ondertekenen. Er kunnen ook ‘vrije’ meldingen worden gedaan om bijvoorbeeld een meldingenregister bij te houden voor onveilige situaties of (bijna) ongevallen.

(Arbeids)middelenregistratie: Met deze module is het mogelijk om alle middelen binnen de organisatie vast te leggen en bij te houden. Er kunnen onderhoudsrapporten, technische gegevens, afbeeldingen en handleidingen worden geüpload. Dit geldt voor grote stationaire installaties, maar ook voor klein gereedschap en apparatuur.

(Gevaarlijke) stoffenregistratie: Binnen deze module worden de stoffen geregistreerd waarmee gewerkt wordt. De relevante werkplekinstructiekaarten kunnen bijgevoegd worden en er kan een link gelegd worden naar de MSDS (veiligheidsinformatie bladen). Wanneer de MSDS bladen GHS gevaren symbolen bevatten, wordt in één oogopslag duidelijk om welke soort stof het gaat.

Contactpersonenmodule: Beheer externe organisaties en contactpersonen. Koppel externe organisaties en personen aan arbeidsmiddelen, stoffen, verplichtingen en maatregelen

Nieuw documentelement GHS Symbolen: Wijs GHS gevaren symbolen toe aan gevaarlijke stoffen binnen de stoffen-module. Hiermee wordt in één oogopslag duidelijk wat de risico’s zijn

Nieuw documentelement PBM Symbolen: Wijs symbolen toe voor persoonlijke beschermingsmiddelen aan arbeidsmiddelen, gereedschappen, voertuigen en machines

Nieuw documentelement Gevaarlijke stoffen informatie: Voer details en informatie in omtrent de gebruikte (gevaarlijke) stoffen. Bijvoorbeeld of het een CMR stof betreft, wie de leverancier is en wie de fabrikant is.

Nieuw documentelement Technische gegevens: Voer de technische gegevens/specificaties van arbeidsmiddelen, apparatuur en machines in. Door de fabrikant, leverancier en onderhoudspartij in te voeren, wordt ook duidelijk welke externe partijen betrokken zijn.

Nieuw documentelement Verplichtingen: Maak verplichtingen aan voor arbeidsmiddelen en stoffen. Bijvoorbeeld voor inspecties, keuringen en onderhoud. Wijs verplichtingen toe met een frequentie en Cross Approach maakt automatisch een nieuwe verplichting aan o.b.v. de bestaande informatie. Functionarissen kunnen worden gekoppeld, een deadline kan ingegeven worden en bij gereed melden is er ruimte voor bijlages.

Toevoegingen aan Functies en Personenmodule: Functies en Personen toont nu naast Taken, Verantwoordelijkheden en Bevoegdheden, ook Maatregelen en Verplichtingen die gekoppeld zijn per functionaris of per natuurlijke persoon.

Een demo of kennismaken?

Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvende demo van Cross Approach.