Cross Approach Arbomanagement

Dé Arbo en RI&E tool voor KAM/QHSE en preventiemedewerkers.

  • Maak eenvoudig (deel) RI&E’s online
  • Beheer van Arbo en RI&E documenten, regelingen en certificeringen
  • Automatische toewijzing van taken, verantwoordelijkheden en signaleringen
  • Formulieren, arbeidsmiddelen, stoffen en meldingen module
  • Kant en klare kennisbibliotheken & handboeken (o.a. voor Arbo/RI&E)
  • Overzichtelijke dashboards met voortgang, acties en herinneringen
  • Deel informatie en processen met collega’s en/of externen

INTEGRAAL ARBOMANAGEMENT

Taken vanuit de Arbowetgeving in kaart. Inclusief artikelen, beleid, procedures en registraties. Cross Approach maakt het simpel en overzichtelijk

ONGEVALLEN EN INCIDENTEN

Module voor het melden en registreren van ongevallen, incidenten en afwijkingen. Gemakkelijk en overzichtelijk opvolgen en oplossen.

ONLINE REGISTRATIES EN BEHEER

Registreer formulieren, arbeidsmiddelen, gevaarlijke stoffen gemakkelijk online. Geïntegreerd met het Arbomanagementsysteem.

SNEL EN EENVOUDIG ONLINE

Binnen een paar uur een RI&E en een volledig online Arbomanagementsysteem (PvA) met taken, verantwoordelijkheden dashboard en opvolging.

Aangepaste eisen RI&E per 2022

In 2022 zijn de eisen voor de (branche) RI&E aangescherpt om de kwaliteit te bevorderen. Sindsdien heerst nogal wat onduidelijkheid, althans lopen de meningen uiteen. Momenteel wordt de erkenning van de bestaande branche RIE’s verlengd in afwachting van meer duidelijkheid.

Een RI&E moet altijd volledig, betrouwbaar en actueel zijn. Dat houdt onder meer in dat (een deel van de) medewerkers erbij betrokken moeten worden, denk bv. aan interviews of inspraak, en ook inzichten uit de verzuimanalyse. Actueel betreft natuurlijk eventueel gewijzigde omstandigheden binnen de organisatie maar ook nieuwe (preventie)inzichten. Een andere eis is dat de grondoorzaken worden vastgesteld. Door de grondoorzaken of basisrisicofactoren te achterhalen voorkomt men alleen symptoombestrijding. Tevens moet er ook een verwijzing of link naar de betreffende artikelen in de Arbowet in staan.

Toetsing: systeem en scope

Een van de voornaamste wijzigingen is het toetsingskader. Bij meer dan 25 werknemers is toetsing verplicht, ook bij een branche RI&E. Voor een algemene RI&E volstaat een ‘gewone’ systeemtoets door een arbokerndeskundige (AKD). Soms is er naast de algemene RI&E een verdiepend onderzoek nodig, bijvoorbeeld bij specifieke risico’s. Dan is een zgn. scopetoets verplicht die alleen uitgevoerd mag worden door een AKD op dat gebied of door een bedrijfsarts.

Plan van aanpak

Als alles goed is gedaan verschijnt er een plan van aanpak met maatregelen om de risico’s te beteugelen. Uit zo’n PVA vloeien dan weer allerlei taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden voort die op hun beurt weer gemonitord en gecontroleerd moeten worden. Het mooiste zou natuurlijk een levend systeem zijn waarin de preventiemedewerker het goed kan monitoren en bijwerken maar ook nieuwe zaken erin op kan nemen. De enige constante is immers verandering.

Een greep uit onze Klanten